Міністерство екології та природних ресурсів україни державне управління охорони навколишнього природного середовища в одеській області регіональна доповідь - страница 18

^ 5.4. Природні території, що підлягають особливій охороні 5.4.1. Стан і розвиток природно-заповідного фонду Одеської області
ПЗФ Одеської області станом на 01.01.2011 р. має в своєму складі 120 територій та об’єктів, загальна площа яких становить 154577,72 га. З урахуванням того, що 10 об’єктів загальною площею 8961,25 га знаходяться у складі природно-заповідних територій, фактично займана ПЗФ площа в області становить - 145616,522 га. Відношення площі ПЗФ до площі Одеської області становить 4,41 %.


Структура природно-заповідного фонду області станом на 01.01.2011 р.

Таблиця 5.4.1.1.

№ п\п

Найменування об’єктів ПЗФ

Об’єкти природно-заповідного фонду

^ Загальнодержавного значення

Місцевого значення

Всього

Кількість

Площа

Кількість

Площа

Кількість

Площа
1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Біосферні заповідники

1

51547,9

-

-

1

51547,9

2.

Національні природні парки

2

49176,1

-

-

2

49176,1

3.

Дендрологічні парки

-

-

-

-

-

-

4.

Регіональні ландшафтні парки

-

-

2

15320

2

15320

5.

Заказники – всього, в т.ч.:

8

11913

28

11041,92

36

22954,92
ландшафтні

1

8397

20

7200,52

21

15597,52
лісові

-

-

1

8,4

1

8,4
ботанічні

4

2550

4

3403

8

5953
загальнозоологічні

2

572

-

-

2

572
орнітологічні

1

394

1

390

2

784
ентомологічні

-

-

2

40

2

40
гідрологічні

-

-

-

-

-

-
загальногеологічні

-

-

-

-

-

-

6.

Пам’ятки природи – всього, в т.ч.:

2

10,17

47

11,215

49

21,385
комплексні

-

-

-

-

-

-
ботанічні

1

5,5

38

10,283

39

16,145
лісові

-

-

-

-

-

-
гідрологічні

-

-

6

0,63

6

0,63
зоологічні

-

-

-

-

-

-
геологічні

1

4,67

1

0,3

2

4,97

7.

Ботанічні сади

1

16

-

-

1

16

8.

Парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва

1

49

23

1606,96

24

1655,97

9.

Заповідні урочища

-

-

4

13879

4

13828

10

Зоологічні парки

1

6,5

-

-

1

6,5
РАЗОМ

16

112718,67

104

41859,102

120

154577,757


Протягом 2010 року площа ПЗФ збільшилась порівняно з 2009 роком на 27947,025 га. Збільшення відбулось за рахунок створення національного природного парку «Тузловські лимани» у Татарбунарському районі (Указ Президента України від 01.01.2010 р. № 1/2010), 2-х ботанічних пам’яток природи місцевого значення «Дуб Лемме» і «Липа Лемме» у м. Одеса (рішення Одеської обласної ради від 24.02.2010 р. № 1042-У ) та розширення територій ландшафтного заказника місцевого значення «Березівський» і заповідного урочища «Чабанка» у Кодимському районі (рішення Одеської обласної ради від 24.02.2010 р. № 1041-У).


Структура та динаміка природоохоронних об’єктів за роками (загальнодержавного та місцевого значення)

Таблиця 5.4.1.2

Категорія об'єкту ПЗФ

Кількість

Площа, тис. га

Площа територій суворої заповідності


1990


2000


2010


01.01.2011


1990


2000


2010


01.01.2011


1990


2000


2010


01.01.2011

Біосферні заповідники

-

1

1

1

-

46402,9

51547,9

51547,9

-

14904,0

19026,62

19026,62

Природні заповідники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
Національні природні парки

-

-

2

2

-

-

49176,1

49176,1

-

-

5722

5722

Регіональні ландшафтні парки

-

2

2

2

-

15320

15320

15320

Заказники

22

29

36

36

18256,8

20520,5

22923,92

22954,92

-

-

-
Заповідні урочища

4

4

4

4

13828,0

13828,0

13828,0

13879

13828,0

13828,0

13828,0

13879

Пам'ятки природи

40

54

47

49

18,585

22,965

21,745

21,385

-

-

-

-

Ботанічні сади

1

1

1

1

16

16

16

16

-

-

-

-

Дендропарки

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Парки- пам'ятки садово-паркового мистецтва

20

22

24

24
1672,53

1655,97

1655,97

-

-

-

-

Зоологічні парки

1

1

1

1

6,5

6,5

6,5

6,5

-

-

-

-


Крім того, протягом 2010 року Держуправлінням проводилась робота по створенню національного природного парку «Куяльницький» на території Іванівського, Біляївського, Білгород-Дністровського районів і м. Одеси, регіонального ландшафтного парку «Тарутинський степ» у Тарутинському районі, ландшафтних заказників місцевого значення «Селіванівський» в Ананьївському районі та «Аліяга» у Кілійському районі. Створення зазначених об’єктів дозволить збільшити частку природно-заповідного фонду до 4,9 % та наблизить до середнього показника в Україні.

Спільно з ДП «Одеський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» орієнтовно визначені межі створюваного національного природного парку «Куяльницький» на площі 9788,30 га з урахуванням наявних користувачів земельних ділянок. Для опрацювання питання щодо створення цього об’єкту направлені звернення з картографічними матеріалами його попередніх меж до Одеського обласного управління лісового та мисливського господарства, Одеської міської ради, Біляївської, Іванівської, Комінтернівської райдержадміністрацій та сільський рад навколо усього лиману. Отримано погодження Іванівської райдержадміністрації та Одеської міської ради з пропозицією включення до складу створюваного національного природного парку територію курорту «Куяльник» орієнтовною площею 85 га. Під час розробки проекту Регіональної програми «Про заходи щодо збереження та відновлення водних ресурсів Куяльницького лиману» надано пропозиції до Одеського обласного управління по водному господарству щодо підготовки проекту створення національного природного парку «Куяльницький».

Створення регіонального ландшафтного парку «Тарутинський степ» загальною площею 5200 га у Тарутинському районі на території колишнього військового полігону, а нині землях Веселодолинської сільської ради погоджено Тарутинською районною державною адміністрацією, Веселодолинською сільською радою та Південною регіональною організацією Товариства військових мисливців та рибалок Збройних сил України, як користувачем мисливських угідь. Однак, створення заповідного об’єкта не підтримується Тарутинською районною радою через необхідність проведення рекультивації земель колишніх військових полігонів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.02.2009 р. № 131. За рекомендацією постійної комісії обласної ради з питань екології, природокористування, надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків Держуправлінням розроблено проект Положення створюваного регіонального ландшафтного парку «Тарутинський степ» та направлено до Тарутинської районної ради для опрацювання та прийняття відповідного рішення про створення заповідного об’єкта.

Розпочато роботу по створенню на території Кілійського району у верхів’ї озера Китай ландшафтного заказника місцевого значення «Аліяга». Направлено звернення до Дунайського біосферного заповідника з проханням підготувати наукове обґрунтування.

Відповідно до виділених у 2010 році коштів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища розпочаті роботи по підготовці проекту створення ландшафтного заказника місцевого значення «Селіванівський» площею 80 га у Ананьївському районі на землях ДП «Ананьївське лісове господарство». Для цього Держуправлінням з науковцями Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова, ДП «Одеський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» здійснено обстеження території, запропонованої до заповідання та отримано погодження від Одеського обласного управління лісового та мисливського господарства і ДП «Ананьївське лісове господарство».

На виконання пункту 5 Указу Президента України від 23.05.2005 р. № 838 «Про заходи щодо подальшого розвитку природно-заповідної справи в Україні», пункту 7 статті 2 Указу Президента України від 14.08.2009 р. № 611 «Про додаткові заходи щодо розвитку природно-заповідної справи в Україні» в області проводились роботи по встановленню у натурі (на місцевості) меж територій та об’єктів ПЗФ.

Станом на 01.01.2011 р. виготовлено проекти землеустрою з організації та встановлення меж для 65 територій та об’єктів ПЗФ, із них 3 - загальнодержавного значення та 62 - місцевого. Залишається встановити межі для 13 об’єктів загальнодержавного значення та 42 місцевого.

З метою координації заходів по встановленню меж об’єктів ПЗФ 12.03.2010 р. проведено засідання обласної робочої групи з питань забезпечення встановлення в натурі (на місцевості) меж територій та об’єктів ПЗФ, 26.10.2010 р. організовано спільну нараду представників зацікавлених організацій та державних органів виконавчої влади Одеської і Миколаївської областей для вирішення проблемних питань з організації та встановлення меж регіонального ландшафтного парку «Тилігульський», підготовлено спеціальне доручення голови облдержадміністрації від 06.06.10 р. № Д/01-28, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 03.08.2010 р. № 605/А-2010 „Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою з організації та встановлення меж заповідного урочища «Дністровські плавні» на території Білгород-Дністровського району, направлені вимоги до керівних установ об’єктів ПЗФ щодо необхідності встановлення меж підпорядкованих об’єктів.

У листопаді місяці 2010 року розпорядженням Ізмаїльської районної державної адміністрації від 25.11.2010 р. № 901 затверджено проект землеустрою з організації та встановлення меж ландшафтного заказника місцевого значення «Лунг» площею 1452,85 га.

Наказом Мінприроди України від 04.10.2010 р. № 435 затверджено Проект організації території та охорони природних комплексів Дунайського біосферного заповідника з установленням його меж.

Залишається проблемним питання встановлення меж територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, оскільки фінансування робіт, за вимогами фінуправління, не можливо здійснювати з обласного бюджету, а лише з державного. У зв’язку з цим, Держуправлінням направлено запит до Мінприроди України щодо фінансування робіт по 9-ти об’єктам ПЗФ загальнодержавного значення.

У 2011 році планується завершити роботи по виготовленню проектів землеустрою з організації та встановлення меж 3-х об’єктів ПЗФ місцевого значення, а саме: заповідного урочища «Дністровські плавні», лісового заказника «Сосновий ліс» та регіонального ландшафтного парку «Тилігульський».

З зв’язку з внесенням змін до Закону України «Про природно-заповідний фонд України» Держуправлінням оновлено положення про ботанічні заказники загальнодержавного значення «Долинський», «Павлівський», «Дальницький», ландшафтний заказник загальнодержавного значення «Савранський ліс» та листом від 20.10.2010 р. № 1185/08 направлені до Державної служби заповідної справи Мінприроди України до подальшого затвердження. Крім того, протягом року оновлено та затверджено Держуправлінням 4 положення про заказники місцевого значення.

З метою підвищення екологічної свідомості населення, популяризації об’єктів ПЗФ та дбайливого ставлення до них підготовлено ілюстроване видання «Природно-заповідна спадщина Одещини» (190 екз.), яке розповсюджено серед представників виконавчої влади й місцевого самоврядування, та інших спеціалістів державних управлінь, органів земельних ресурсів, лісового, водного господарства, наукових закладів і громадськості.


8164247566168502.html
8164347040097112.html
8164492118290924.html
8164548539747653.html
8164623941715085.html